Kontakty

Český registr pacientů s cystickou fibrózou je spravovaný Centrem cystické fibrózy při Pediatrické klinice Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Vedoucí registru

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph. D.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
E-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz
Telefon: 224 432 026
Fax: 224 432 020

Datamanagerka

Mgr. Alena Bílková
Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM
Centrum cystické fibrózy
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
E-mail: alena.bilkova@lfmotol.cuni.cz
Telefon: 224 432 213
Fax: 224 432 020

Vývoj a správa webové aplikace

MUDr. Marek Turnovec
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
E-mail: marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz
Telefon: 224 433 535